Școala din Șintereag este recunoscută in documentele vechi din anul 1675 sub denumirea de Școala Reformată a cărui inventator era Viski Marton

(Kadar Josef-,,Istoria educației si învățământului din județul Solnok-Dobaka,, Dej 1896 pag.458)

In 1806 exista Școala Confesională Română Greco-Catolică iar in paralel funcționa Școala Primară de Stat in limba maghiara.

Intre anii 1918-1940 este atestată Școala Primară de 7 ani cu secție in limba maghiară funcționând cu 7 clase și având 127 elevi.

Din 1940-1944 școala românească este desființată iar invățătorii români obligați să predea in limba maghiară.Cel mai vechi document care se păstrează din acei ani este un registru matricol și de clasificări in limba maghiară din care reiese că in clasa I au fost inscriși 28 elevi,aII-a 14 elevi, a III-a 12 elevi, a IV-a 11 elevi, a V-a 11 elevi, si aVI-a 3 elevi.

Din 1950 pana in1956 școala isi reduce efectivele și funcționează doar cu 4 clase.Intre anii 1956-1960 intâlnim denumirea de Școala Elementară de 7 ani.

Din anul 1962 școala are denumirea de Școala Generală de 7 ani,apoi de 8 ani. Intre anii 1982-1984 școala avea 10 clase.

In anul 1975 școala noastră a sarbatorit 300 ani de existență,ocazie cu care bilanțul făcut era următorul:

  •  cuprinderea copiilor in grădinițe-100%;
  • predarea limbii moderne la grădiniță și clasele primare;
  • cuprinderea copiilor din clasa a VIII-a in licee 100%,
  • dotarea școlii cu mobilier pentru laboratorul de chimie-fizică
  • mobilier pentru depozitarea materialelor didactice, bănci,aparate audio-video etc.
  • 161 elevi,11 cadre didactice calificate.

In anul 2011 școala isi schimbă denumirea în Școala Gimnazială Șintereag(PJ) având structuri școlile si grădinițele din localitățile aparținătoare comunei.

În anul școlar 2017/2018 Școala Gimnazială Șintereag (PJ) are ca structuri:

  • Școala Gimnazială Cociu (Pre,pri,gim)
  • Grădinița cu Program Normal Șintereag
  • Grădinița cu Program Normal Șieu-Sfîntu (18 grupe/clase-nr total-306 elevi)

Școala astazi este o școală modernă cu laboratoare si cabinete dotate corespunzător, cabinet de informatică dotat cu calculatoare,Săli de sport moderne,teren de sport cu suprafață sintetică atât la Școala Gimnazială Șintereag cât și la Școala Gimnazială Cociu.

Despre Noi

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞINTEREAG

Adresa: Strada Principala, Nr. 209 Şintereag Bistriţa Năsăud România

Telefon: 0263 351 041

Ne puteți urmări pe

Top